Thông tin của chúng tôi

CÔNG TY TNHH APMETAL
CÔNG TY TNHH APMETAL
Địa chỉ: Khu Phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên.
TEL: (0257) 3866879
E-Mail: contact@apmetal.net
Hot line: (0899) 507588 / 0941358139

Điện thoại
(0257) 3866879

Giờ mở cửa
8h.00-17h.00

Liên hệ